Airco onderhoud

Onderhoud

Voor de luchtkwaliteit en de levensduur is goed onderhoud belangrijk. Een goed onderhouden airco installatie verbruikt ook minder energie. Gezien airconditioning installaties steeds vaker worden gebruikt voor verwarmen adviseren wij jaarlijks onderhoud. Aircobrabant voert alleen onderhoud uit aan eigen installaties. Wij sturen onze klanten altijd een voorstel voor het onderhoud. U bent vrij om hier op in te gaan.

F-gassen certificatie

Aircobrabant en medewerkers zijn gecertificeerd voor F-gassen. Bedrijven met een F-gassen certificering voldoen aan strenge eisen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid in hun dienstverlening, en dragen bij aan een duurzame samenleving. Het F-gassen bedrijfscertificaat is Europees erkend en verplicht voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren aan airconditioninginstallaties waarbij F-gassen of ozonlaag afbrekende stoffen kunnen vrijkomen.

Wettelijk verplicht

Vanaf 1 januari 2015 zijn de regels m.b.t. lekcontroles aangepast. Lekcontroles worden uitgevoerd tijdens het onderhoud aan uw split airco installatie. Wanneer uw airco installatie een koudemiddelinhoud heeft met een CO2 equivalent van 5 ton of hoger dan bent u verplicht om de installaties jaarlijks te laten onderhouden. Voor alle installaties onder de 5 ton zijn er geen verplichte controles.

In de laatste generatie airconditioners wordt gebruikt gemaakt van 2 verschillende koudemiddelen. R410A en R32. R32 is van de laatste generatie en heeft een lager CO2 equivalent. Wij adviseren installaties met aandere oudere koudemiddelen te laten vervangen en af te laten voeren door een specialist.

Co2 Equivalent per koudemiddel

Aircobrabant werkt alleen met de laatste generatie koudemiddelen.

R32 verplichte controle vanaf: 7.5 kg = 5.063 ton

R410A verplichte controle vanaf: 2.3 kg = 5.011 ton

Abonnement

Wij werken met abonnementen voor onderhoud. Geen verplichtingen (zoals bij contracten) met facturatie na uitvoeren werkzaamheden. Onderhoudsklanten hebben altijd voorrang bij service verzoeken en betalen bij storingen geen voorrijkosten.

Voorwaarden en werkzaamheden onderhoud airconditioning

Werkzaamheden:

  • Het controleren van de werking van de installatie
  • Koeltechnische inspectie
  • Reinigen/desinfecteren van de verdamper(s) en de condens opvangbak.
  • Schoonmaken condensor en ventilator
  • Testen van de condenswaterafvoer
  • Voorgeschreven drukken en temperaturen controleren
  • Reinigen en indien nodig vervanging van de luchtfilters (tegen meerprijs)
  • Bijwerken van de benodigde F-gassen administratie.

Overige werkzaamheden:

Alle werkzaamheden die buiten dit abonnement vallen, maar toch noodzakelijk zijn voor het juiste functioneren van de te onderhouden apparatuur, zullen in overleg en na opdracht van de klant tegen extra vergoeding door Aircobrabant worden uitgevoerd. Tijdens deze afspraak kunnen kleine onderdelen direct vervangen worden (tot € 50 zonder overleg). Overige reparaties worden uitsluitend na overleg uitgevoerd.

R22

Installaties met het koudemiddel R-22 mogen vanaf 1 januari 2015 niet meer gerepareerd worden. Aircobrabant zal R-22 installaties niet repareren maar na overleg vervangen.

Toegang tot apparatuur

De klant zorgt ervoor dat tijdens de werkzaamheden de toegang tot de apparatuur voor onze servicemonteurs goed, veilig en toegankelijk is. Servicemonteurs van Aircobrabant mogen gevaarlijke situaties weigeren. Kosten met betrekking tot het verbeteren van de veiligheid zullen worden doorberekend.

Uitvoering van onderhoud

Onderhoud wordt in overleg uitgevoerd. Werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur.

Betaling

Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na uitvoering van de werkzaamheden. Particuliere klanten dienen direct na uitvoering van het onderhoud te betalen.

Overeenkomst

Door een onderhoudsabonnement af te sluiten, draag je de zorg voor jouw installatie(s) over aan ons. Hierdoor geniet je voorrang bij storingen tot 12 maanden na uitvoering van het onderhoud en worden geen voorrijkosten in rekening gebracht. Storingen worden verholpen op werkdagen tussen 8:00 en 17:00 uur.

Heb je een vraag of wil je graag een offerte ontvangen?
Bel 040 236 6710 of stuur een mail naar info@aircobrabant.nl